เซ็ท-สกรีนแก้ว-mug

Set เครื่องสกรีนแก้ว MUG
– เครื่องสกรีนแก้ว ระบบดิจิตอล
– เครื่องพิมพ์ Epson L3210 พิมพ์ขนาด A4
– ปริ้นเตอร์ประกันหัวพิมพ์ 3เดือน งานบริการ 1ปี
– เครื่องสกรีนประกัน 1 ปี