กระดาษซับลิเมชั่น ไซต์ 91.4 cm.

inksubinksub
inksubinksub