กระดาษซับลิเมชั่น เป็นกระดาษเคลือผิวพิเศษสำหรับงานทรานเฟอร์แบบซับลิเมชั่นเท่านั้น sublimationpaper ที่ดีต้องมีน้ำหนักตามคุณสมบัติที่ลงไว้ และ ต้องมีลักษณะ แห้งเร็ว เป็น sublumationpaper fastdry Nanomicro gel

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น

Rated 0 out of 5

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น Fastdry A3

Rated 0 out of 5

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น Fastdry A4

Rated 0 out of 5

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น ไซต์ 111.8 cm.

Rated 0 out of 5

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น ไซต์ 120 cm.

Rated 0 out of 5

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น ไซต์ 162 cm.

Rated 0 out of 5

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น ไซต์ 182 cm.

Rated 0 out of 5

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น ไซต์ 60 cm.

Rated 0 out of 5

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น ไซต์ 81 cm.

Rated 0 out of 5

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น ไซต์ 91.4 cm.

Rated 0 out of 5

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่นแบบม้วน

Rated 0 out of 5