น้ำหมึกซับลิเมชั่น หมึกDTF หมึกDFT เป็นน้ำหมึกสำหรับพิมพ์สกรีน ใช้เติมกับเครื่องสกรีนเสื้อดิจิตอล

หมึกพิมพ์เสื้อ

หมึกซับลิเมชั่น

Rated 0 out of 5

หมึกพิมพ์เสื้อ

หมึกซับลิเมชั่น Mimaki Ts100-1600

Rated 0 out of 5