การสร้างแบรนด์และตลาดสำหรับธุรกิจ รับผลิตเสื้อพิมพ์ลาย

การสร้างแบรนด์และตลาดสำหรับธุรกิจ รับผลิตเสื้อพิมพ์ลาย

อยากสร้างแบรนด์ผลิตเสื้อพิมพ์ลาย เริ่มอย่างไร มีแนวทางอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต การทำการตลาดออนไลน์จึงมีส่วนทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมากรวมถึงธุรกิจรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย แต่หากสนใจอยากเริ่มต้นสร้างแบรนด์และทำการตลาดธุรกิจเสื้อพิมพ์ลายควรเริ่มอย่างไร มีแนวทางไหนช่วยให้ประสบความสำเร็จได้บ้าง เรามีแนวทางมาฝาก

 

5 Step สร้างแบรนด์และทำการตลาดสำหรับธุรกิจรับผลิตเสื้อพิมพ์ลาย

 1. ศึกษาตลาด รู้จักกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่ง
  ขั้นแรกก่อนเริ่มสร้างแบรนด์และทำการตลาดสำหรับธุรกิจรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายก็คือการศึกษาตลาดเพื่อให้เรารู้ความต้องการของตลาด เข้าใจอุปสงค์ อุปทาน รวมถึงรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเป็นกลุ่มไหน เช่น หน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือทีมกีฬาที่ต้องการรับผลิตเสื้อพิมพ์ลาย สำหรับงานอีเวนต์ งานกิจกรรม งานกีฬา เป็นต้น
  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักคู่แข่งที่ทำธุรกิจเดียวกัน โดยการศึกษาแนวทางสินค้า บริการ โปรโมชั่น หรือข้อมูลอื่น ๆ จากนั้นนำมาปรับปรุง พัฒนา ให้เหมาะสมกับแนวทางของเราเอง เพราะการเริ่มต้นทำธุรกิจสิ่งสำคัญที่สุดก็คือข้อมูล หากเราไม่รู้จักตลาด ไม่รู้จักลูกค้าหรือคู่แข่งของตัวเอง ทิศทางการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์อาจไม่ชัดเจนพอ ทำให้การลงทุนไม่คุ้มค่าและเสียเวลาโดยใช่เหตุ

 2. สร้างความแตกต่างและสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์
  ท่ามกลางผู้ให้บริการรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายมากมายในปัจจุบัน ทำอย่างไรเราจึงจะโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของลูกค้า คำตอบก็คือการสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์เพื่อให้บริการของเรามีความแตกต่าง เป็นที่จดจำ มีคอนเซปต์และมีความต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ในขั้นตอนนี้เราต้องกำหนดทิศทางของแบรนด์ว่าต้องการให้แบรนด์เป็นไปในทิศทางแบบไหน มีตัวตนอย่างไร เน้นการออกแบบและผลิตรูปแบบไหน เพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนให้กับแบรนด์ของเรา

  ข้อดีของการสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำก็คือแบรนด์จะมีความโดดเด่น มีภาพจำที่ดีและชัดเจน นอกจากนี้หากกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แน่นอนแล้ว เรายังสามารถปรับภาพจำและแนวทางของแบรนด์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ด้วย

 3. ศึกษาช่องทางการขายและการทำการตลาดอย่างเหมาะสม
  ปัจจุบันช่องทางการขายสินค้าและบริการเปิดกว้างมากไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจรับผลิตเสื้อพิมพ์ลาย ไม่ว่าจะมีหน้าร้านของตัวเองหรือไม่มีก็สามารถขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียได้ หากมีหน้าร้านชัดเจนเราก็สามารถทำการตลาดได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ แต่หากไม่มีหน้าร้าน ขายทางออนไลน์เท่านั้นก็สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้เช่นกัน

  การทำการตลาดออฟไลน์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ติดสติกเกอร์หน้าร้านเพื่อแจ้งรายละเอียดสินค้าและบริการ การทำใบปลิวส่งเสริมการขาย ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ในชุมชน ส่วนการทำการตลาดออนไลน์นั้นมีหลากหลายวิธีและประหยัดต้นทุนมากกว่า อย่างการยิงแอดโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย การสร้างเว็บไซต์ของแบรนด์ ไปจนถึงการสร้างตัวตนผ่านโซเชียลมีเดียของแบรนด์ เป็นต้น

 4. วางแผนการเงิน ทำบัญชี และกำหนดเป้าหมายให้ดี
  การทำธุรกิจทุกประเภทต้องวางแผนการเงินและทำบัญชีไม่เว้นแม้แต่การรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายเราต้องเรียนรู้การกำหนดเงินต้นทุน กำไร ทุนหมุนเวียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจตามมาในการผลิตสินค้า เช่น ค่าเครื่องจักรหรือค่าตอบแทนแรงงาน เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จจึงต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้

  นอกจากนี้เราต้องไม่ลืมกำหนดเป้าหมายให้แบรนด์ของตัวเอง เช่น รับผลิตเสื้อพิมพ์ลายมีแพ็กเกจเริ่มต้นที่จำนวนเท่าไร ค่าบริการที่กำหนด นอกจากรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายแล้วมีบริการด้านอื่นอีกหรือไม่ และธุรกิจของเราสามารถแก้ปัญหาด้านใดให้กับลูกค้าได้บ้าง การกำหนดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

 5. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  เทคโนโลยีด้านเสื้อผ้าและสิ่งทอได้รับการคิดค้นและพัฒนาอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นหากต้องการสร้างแบรนด์รับผลิตเสื้อพิมพ์ลายเราต้องหมั่นศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดใจกว้างรับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อย ๆ เช่น ปัจจุบันเทคนิคการพิมพ์ลายเสื้ออาจใช้เทคนิคนี้ แต่ในอนาคตเทคนิคที่ใช้อาจเปลี่ยนไป เราก็ควรศึกษาและติดตามเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพมากที่สุด รวมถึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ซื้อด้วย

  การสร้างแบรนด์ธุรกิจและทำการตลาดสำหรับการรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากหากเรารู้จักกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจตลาด และเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงรู้จักการวางแผนการเงินอย่างรัดกุม ที่สำคัญต้องหมั่นศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เท่านี้ก็สามารถสร้างแบรนด์ให้เติบโตอย่างมั่นคงได้แล้ว
 

หากสนใจบริการรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายหรือเครื่องจักรสำหรับงานพิมพ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป เลือกช้อปได้ที่ https://superprinted.com ผู้ให้บริการรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายภายใต้การดูแลของ บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด และเรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์พิมพ์สกรีนและหมึกพิมพ์ สำหรับงานพิมพ์แบบครบวงจร มีบริการผลิตเสื้อประเภทต่าง ๆ ในราคาถูก พร้อมบริการพิมพ์ซับลิเมชั่น พิมพ์ dft (dtf) เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น เครื่องสกรีนเสื้อ dtf เครื่องรีดโรล เครื่องรีดร้อน เครื่องปริ้นเสื้อ เครื่องสกรีนเสื้อ และวัสดุสกรีนเสื้อจำหน่ายแบบครบวงจร เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจรับผลิตเสื้อพิมพ์ลาย พร้อมให้คำแนะนำและบริการโดยทีมงานมืออาชีพทั้งก่อนและหลังการขาย

สนใจรับผลิตเสื้อพิมพ์ลายและเครื่องจักรสำหรับงานพิมพ์
ติดต่อเราได้ที่ Superprint 

โทร : 082-219-38843
Line @ID : https://lin.ee/C9OTJfQ
E-mail : superprinted@gmail.com