เครื่องสกรีนเสื้อมีกี่ประเภท?

เครื่องพิมพ์ลายเสื้อ

เครื่องสกรีนเสื้อ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามหลักการทำงานของเครื่อง ได้แก่

  1. เครื่องสกรีนเสื้อ แบบซิลค์สกรีน (Silk Screen) เป็นระบบการพิมพ์แบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานาน โดยอาศัยหลักการพิมพ์ผ่านแม่พิมพ์ที่มีรูเล็กๆ เรียงกันเป็นลวดลายที่ต้องการพิมพ์ หมึกพิมพ์จะถูกทาลงบนแม่พิมพ์ จากนั้นจึงนำแม่พิมพ์ไปกดทับลงบนเนื้อผ้า เพื่อให้หมึกพิมพ์ซึมผ่านรูเล็กๆ ลงบนเนื้อผ้า

  2. เครื่องสกรีนเสื้อ แบบรีดร้อน (Heat Transfer) เป็นระบบการพิมพ์แบบใหม่ที่ใช้กันในปัจจุบัน โดยอาศัยหลักการรีดร้อนลงบนกระดาษหรือแผ่นฟิล์มที่มีลวดลายที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นจึงนำกระดาษหรือแผ่นฟิล์มไปรีดลงบนเนื้อผ้า เพื่อให้ลวดลายติดลงบนเนื้อผ้า

  3. เครื่องสกรีนเสื้อ แบบดิจิตอล (DTG) เป็นระบบการพิมพ์แบบใหม่ที่ใช้กันในปัจจุบัน โดยอาศัยหลักการพิมพ์ลงบนเนื้อผ้าโดยตรงด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์จะถูกพิมพ์ลงบนผ้าโดยตรง ทำให้ได้งานพิมพ์ที่คมชัดและสวยงาม

นอกจากนี้ เครื่องสกรีนเสื้อ ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยๆ ตามลักษณะการใช้งานหรือคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

  • ครื่องสกรีนเสื้อแบบกด (Press) เป็นเครื่องสกรีนเสื้อแบบทั่วไปที่มีรูปร่างคล้ายปากเป็ด เหมาะสำหรับการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กหรือพื้นที่จำกัด
  • เครื่องสกรีนเสื้อแบบสวิง (Swing) เป็นเครื่องสกรีนเสื้อแบบที่มีฐานเครื่องเคลื่อนที่ไปมา เหมาะสำหรับการพิมพ์ลวดลายขนาดใหญ่หรือพื้นที่กว้าง
  • เครื่องสกรีนเสื้อแบบอัตโนมัติ (Automatic) เป็นเครื่องสกรีนเสื้อที่ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการพิมพ์งานจำนวนมาก
  • เครื่องสกรีนเสื้อแบบมืออาชีพ (Professional) เป็นเครื่องสกรีนเสื้อที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการพิมพ์งานที่ต้องการความละเอียดสูง

การเลือก เครื่องสกรีนเสื้อ ที่เหมาะสมนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ประเภทของงานสกรีนที่ต้องการทำ
  • ขนาดและปริมาณงานที่ต้องการพิมพ์
  • งบประมาณที่มี

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องสกรีนเสื้อ สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จำหน่ายเครื่องสกรีนเสื้อได้ https://superprinted.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inksubinksub