superprint ดำเนินงานและบริหารงานภายใต้ บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด (superprint ) เราเป็นบริษัทนำเข้าและ จัดจำหน่าย เครื่องพิมพ์เสื้อ และ วัสดุครบวงจร

virgokingsolution.co.,Ltd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

superprint บริหารงานภายใต้ บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในวงการสกรีนเสื้อมาอย่างยาวนาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลที่ทันสมัยมาให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทย เรามีสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น

 • เครื่องสกรีนเสื้อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • หมึกพิมพ์สกรีนเสื้อคุณภาพสูง
 • กระดาษทรานเฟอร์สำหรับผ้าทุกประเภท
 • บริการสกรีนเสื้อแบบครบวงจร

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรม เราเชื่อว่าการบริการที่ดีจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาใช้บริการเราซ้ำอีก

OUR VISION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

วิสัยทัศน์

บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการสกรีนเสื้อในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณภาพ และราคาที่ยุติธรรม

พันธกิจ

บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด มีพันธกิจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าดังนี้

 • ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพสูง
 • ให้บริการแก่ลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม
 • พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

คุณค่า

บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด ยึดถือคุณค่าดังนี้

 • คุณภาพ
 • บริการ
 • ความซื่อสัตย์สุจริต
 • การพัฒนา

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร Goal Setting

นอกจากเครื่องสกรีน และ วัสดุอุปกรณ์จะต้องมีคุณภาพสูงแล้ว เรายังได้พัฒนาบุคลากรทุกแผนกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้การบริการ โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ พิมพ์สกรีนเสื้อ โดยเฉพาะ

The best will produce the best results.

เป้าหมาย

บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและกลายเป็นผู้นำด้านการให้บริการสกรีนเสื้อในประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2568

บทสรุป

บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการสกรีนเสื้อในประเทศไทยที่มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลที่ทันสมัยมาให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรม เราเชื่อว่าการบริการที่ดีจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาใช้บริการเราซ้ำอีก